Velkommen som medlem i Dans Med Oss - Trondheim
For å delta på treninger, kurs og samlinger i regi av idrettslaget Dans Med Oss - Trondheim må alle barn meldes inn i vårt elektroniske medlemsregister (styreweb). Systemet synkroniserer automatisk medlemskap med systemene hos Norges idrettsforbund (sportsadmin). 

Medlemskontingenten for barn 0-12 år er i 2017: kr 200,-/kalenderår. Etter innmelding vil foresatt få tilsendt faktura på e-posten som registreres (Dette kan ta noen dager da dette er en manuell prosess).

Medlemskontingenten for kommende år (2017) sendes ut på epost og/eller sms til foresattes registrerte epostadresse / mobiltelefon. Om barnet etter endt semester ikke lenger ønsker å stå oppført som medlem må det gis beskjed om dette skriftlig til post@dansmedoss.no eller kasserer@dansmedoss.no

(Aktivitetsavgift for å delta på treninger i hiphop, barnedans, etc. kommer i tillegg, og betales ved påmelding til aktuell trening/kurs) 

Hvorfor må man være medlem?

Dans Med Oss - Trondheim er et idrettslag tilknyttet idrettsforbundet og danseforbundet. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Dette er en forsikring som dekkes og betales av NIF. 

Mitt barn er allerede medlem og vi har betalt medlemskontingenten, må jeg betale på nytt? 
Dersom barnet allerede er registrert som medlem og faktura er betalt (evt. betalt kontant/via nettbank forrige semester) kan du gå direkte til påmelding til aktuell trening. Om du får problemer med registreringen ber vi deg om å ta kontakt på telefon 948 80 644 eller på epost: post@dansmedoss.no   

Felt for å registrere opplysninger om foresatte vil vises så snart opplysninger om barnet er registrert!
(Obligatorisk felt for mobil/e-post til danser faller bort når fødselsdato u/18 år registreres)
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.